Stenfisk

Partiellt glaserad blandad italiensk lera
Pneumatisk formgivning

L 15 cm

Namnet Stenfisk kommer från att dess grova yta påminde
konstnären om ytan på en sten.
Scoppola har namngett många av sina fiskskulpturer genom en lek med det svenska språket (med viss omskrivning av våra vokaler å, ä respektive ö) och med egenskaper hos de olika skulpturkropparna såsom form, färg, uttryck, eller moment från skapandeprocessen.

Jag är intresserad av Stenfisk

Fler verk av Emanuele Scoppola