Jonisk Majolica 2

Vitglaserad italiensk majolica
Lerpress

25x9x10 cm

Utifrån att Scoppola har namngett många av sina fiskskulpturer genom en lek med det svenska språket (med viss omskrivning av våra vokaler å, ä respektive ö) och med egenskaper hos de olika skulpturkropparna såsom form, färg, uttryck, eller moment från skapandeprocessen har Jonisk Majolica 2 fått sitt namn baserat dels på att skulpturen är formad av italiensk majolica-lera, dels från dess struktur och att den utgör nummer 2 i en skulpturserie:

”Jonisk majolica kommer från en barndomsföreställning att fiskar i det Joniska havet har joniska former, precis som klassiska pelare med sina spiraler.”

SÅLD

Fler verk av Emanuele Scoppola