Jonisk Majolica 3

Vitglaserad italiensk majolica
Lerpress

L 12-14 cm

Utifrån att Scoppola har namngett många av sina fiskskulpturer genom en lek med det svenska språket (med viss omskrivning av våra vokaler å, ä respektive ö) och med egenskaper hos de olika skulpturkropparna såsom form, färg, uttryck, eller moment från skapandeprocessen har Jonisk Majolica 3 fått sitt namn baserat dels på att skulpturerna är formade av italiensk majolica-lera, dels från deras utformning samt att de utgör nummer 3 i en skulpturserie:

”Jonisk majolica kommer från en barndomsföreställning att fiskar i det Joniska havet har joniska former, precis som klassiska pelare med sina spiraler.”

2 200 SEK

Jag är intresserad av Jonisk Majolica 3

Fler verk av Emanuele Scoppola