Kopparluft

Ocarina

Glaserad blandad lera
Lindade lerspolar

L 16 cm

Scoppola har namngett många av sina fiskskulpturer genom en lek med det svenska språket (med viss omskrivning av våra vokaler å, ä respektive ö) och med egenskaper hos de olika skulpturkropparna såsom form, färg, uttryck, eller moment från skapandeprocessen.
Kopparluft har därmed fått sitt namn dels utifrån den oxiderade koppar som finns blandad i skulpturens glasyr, dels från dess egenskap som musikinstrument:

”Alla mina ocarinas är hyllningar till luften som jag använder för den pneumatiska tillverkningsprocessen, för att ge henne en röst. Jag tycker om att skapa fiskformade ocarinas eftersom fiskar är tysta djur. I italien har vi ett uttryck ’muto dome un pesce’, tyst som en fisk. Därför är det något paradoxalt i att skapa en fiskformad källa till ljud, och något ömsint i att kyssa en fisk.”

Jag är intresserad av Kopparluft

Fler verk av Emanuele Scoppola