Filosofi

Medveten Maritim KonstFilosofin bakom Lindberg-on-Sea Art Gallery är att, genom inspirerande konstverk som skildrar den marina världen, motivera och upplysa alla konst- och nautiska entusiaster att vi, tillsammans, har både potentialen och förmågan att göra en positiv förändring.

För att ha möjlighet att fortsätta njuta av våra hav och insjöar – inte bara idag och under morgondagen utan även långsiktigt för framtida generationer – är Lindberg-on-Sea Art Gallery’s vision att bidra till arbetet för världshavens välbefinnande.
Därför representerar Lindberg-on-Sea konstnärer som själva brinner för bevarandet av våra världshav och varje konstförmedling genererar ett bidrag till pågående nationella samt internationella projekt som arbetar för att rädda våra hav och de liv som ryms i dem.
En investering i konst från Lindberg-on-Sea Art Gallery innebär därmed inte enbart att få njuta av fantastiska konstverk, utan innebär även en medverkan i bevarandet av våra magnifika hav och sjöar, och därigenom verka för att dessa fortsatt ska kunna skänka oss den ofantliga glädje och skönhet de ger oss idag – vad jag kallar för Medveten Maritim Konst.
Dela vår passion för haven och dess livsformer;

Investera, Njut och Gör Gott

– Både för Dig och för Våra Världshav

Läs mer om The Ocean Cleanup

Inspiration


Konst – i min mening– ska inspirera, uppmuntra och ge beundraren en verklig ’Wow’-känsla, samtidigt som den ska beröra något positivt i våra sinnen och minnen.
Inspirationen till Lindberg-on-Sea Art Gallery’s maritima tema har sitt ursprung i ett liv och en uppväxt som varit centrerat kring och livats upp av en ständig närvaro av vatten och vattenliv;

Genom privilegiet att alltid ha sjöar och hav vid min sida under uppväxtåren – både i barndomshemmet vid Mälaren vars fantastiska utsikt förändras med årstiderna, vädret och dagens timmar, samt under somrarna på familjens segelbåt Eufori – har jag utvecklat en stor passion för allting maritimt.
Under de första somrarna sov jag, liksom min syster före mig, i en hemmabyggd vagga upphängd i ruffen på Eufori, badade i sittbrunnen eller i skärgårdens vikar och lärde mig att ro i familjens jolle.
När jag senare i livet träffade min man upptäckte vi tillsammans glädjen i dykning och fridykning och genom detta en helt ny värld under ytan som fick mig fullkomligt på fall – mer än jag någonsin tidigare upplevt ovan ytan.
De fantastiska djur som lever och samsas i våra sjöar och hav är minst sagt fascinerande; grodynglen som kläcks i grunda insjövikar på våren för att utvecklas till fulländade grodor, tioarmade bläckfiskar i Röda Havet som koordinerar sin jakt till perfektion, sköldpaddorna och langusterna i Indiska Oceanen som delar grotta och sover i skift, åttaarmade bläckfiskar i Medelhavet små som golfbollar men med styrkan att lyfta många gånger sin egen vikt. Listan fortsätter i oändlighet…

Mina fantastiska erfarenheter och upplevelser i och från sjöar och hav har skänkt mig många lyckliga ögonblick och har även varit källan och inspirationen till Lindberg-on-Sea Art Gallery.
Efter att under närmare ett decennium arbetat inom både auktions- och museibranscherna, med en MA i Konstvetenskap samt ekonomistudier från Uppsala Universitet, bestämde jag mig för att det var dags för nästa steg och kombinera min passion för konst och min passion för allt maritimt; därmed grundade jag Lindberg-on-Sea Art Gallery.
Min vision är att Galleriet ska fungera som en kanal för att förmedla inspirerande konst och samtidigt som en plattform för att återgälda vår makalösa natur.
Målsättningen är att andra, liksom jag, finner positiva anknytningar till vår marina natur genom de omsorgsfullt kurerade konstverken.

Kort Om


Lindberg-on-Sea Art Gallery AB grundades år 2018 med utställningslokal på Rörstrandsgatan i hjärtat av Vasastan i Stockholm.
Galleriet ägs och drivs av Sofia Lindberg.
Den representerade konsten består av samtida konst med maritim inriktning vilken ställs ut både genom kontinuerliga samt tillfälliga utställningar.

The Ocean Cleanup


Över fem trillioner bitar plast skräpar för närvarande ned vår Världshav. Denna plast hittar sin väg in i våra livsmedel genom flaskvatten, skaldjur, öl samt salt och resulterar i att vi, inom loppet av en vecka, konsumerar omkring 2 000 mikroplastartiklar, vilket motsvarar vikten av ett kreditkort.
Plastavfallet i våra Världshav har redan, och kommer i ökande skala, att påverka våra ekosystem, vår hälsa, samt vår ekonomi. Det kommer inte att försvinna av sig självt och därför måste vi agera och lösa problemet innan det breder ut sig mer.

Avfall i Världshaven samlar avfall sig i fem avfallsområden spridda över Jorden, koncentrerade av havsströmmar; den största är the Great Garbage Patch, lokerad mellan Hawaii och Kalifornien.
Utmaningen i att rensa upp plasten från dessa avfallsområden är att ansamlingarna med skräp och föroreningar är spridda över milliontals kvadratkilometer och ständigt förflyttar sig i olika väderstreck med de underliggande oceaniska virvlarna. I och med detta skulle försök att samla ihop plastavfallet med hjälp av fartyg och nät innebära en arbetsinsats på tusentals år till ofantliga summor och utgör därmed ett dåligt alternativ.

The Ocean Cleanup’s avsikt däremot är att uteslutande nyttja havens naturliga krafter vilket uppnås genom ett passivt system som utnyttjar de naturliga krafterna för att samla in och koncentrera plastavfallet, utan att kräva några externa energikällor. Vinden och vågorna driver systemet, vars flytanordning befinner sig precis ovan vattenytan, framåt. Systemet rör sig därmed snabbare än plasten, som endast bärs av havsströmmarna, och möjliggör därmed systemet att fånga upp plasten i sin konstruktion.
Eftersom systemet inte enbart förflyttar sig med hjälp av vinden och vågorna utan även, liksom plastavfallet som det jagar, med havsströmmarna graviterar systemet till samma områden där de största avfallsansamlingarna och kan där påbörja uppsamlandet av plasten. Utöver att utveckla och arbeta för att sjösätta fler Cleanup-system i våra Världshav undersöker även The Ocean Cleanup ständigt nya alternativ för återanvändning av det plastavfall som samlats in.

Lindberg-on-Sea sätter stort värde I de omfattande ansträngningarna och framstegen som The Ocean Cleanup gör för att rensa våra Världshav från plastavfall och bidrag doneras därför till deras projekt för varje försäljning som sker genom galleriet.

Läs mer om The Ocean Cleanup