Lindberg-on-Sea Art Gallery respekterar Din Integritet

Enligt lagen om GDPR informerar Lindberg-on-Sea Art Gallery härmed våra kunder om vilka persondata som samlas, hur dessa data sparas samt hur de används:

· Där det anses relevant sparas följande i vårat register;

o Personnamn

o Företagsnamn

o Hemadress

o Företagsadress

o Telefonnummer

o E-postadresser

o Information om konstverk som kunden har visat intresse för

· Våra kunder har, när som helst, möjlighet att be om utdrag på den information som sparats för deras räkning i vårt register

· Våra kunder har, när som helst, möjlighet att avregistrera sig från vårat nyhetsbrev samt be oss om att radera all information som sparats i vårat register för deras räkning

· Vi delar aldrig våra kunders information med tredje parter