Skallerfisk

Partiellt glaserad blandad italiensk lera
Pneumatisk formgivning

L 9 cm

Namnet ‘Skallerfisk’ kommer från dess egenskap som skallra, eftersom Scoppola har namngett många av sina fiskskulpturer genom en lek med det svenska språket (med viss omskrivning av våra vokaler å, ä respektive ö) och med egenskaper hos de olika skulpturkropparna såsom form, färg, uttryck, eller moment från skapandeprocessen.

Jag är intresserad av Skallerfisk

Fler verk av Emanuele Scoppola