Michael Sole

Biografi


“The concept behind my paintings completely relies upon the idea of involuntary mark making. How the materials react with one another and how I go about applying them to the canvas. With this concept in mind, nature, with its natural geometry, is the perfect subject as a base to experiment from.”

Michael Sole skapar sina målningar genom att placera duken på golvet i sin studio, och därefter hälla samt stänka färg över den. Denna teknik har Sole kommit att benämna ‘Involuntarylism’, där färgernas egenskaper i kombination med tyngdlagen tillåts producera konstverkets tecken, skapa organiska mönster, stämning och formgivning, och därigenom låta konstverket få ett eget liv.
Inom Soles ‘Invloluntarylism’ består konstnärens handling endast av att manipulera färgen, canvasduken, färgerna samt texturen för att ytterligare förstärka den organiska strukturen och tecknen. Ett slags ’marionett-spel’ av färgen som konstnären uppnår genom att utnyttja tyngdlagen, sin samlade kunskap om materialet och tidigare erfarenheter för att möjliggöra det slutliga resultatet.

Sole påbörjar sin skaparprocess helt omgiven av naturen för att hämta inspiration, ofta spenderandes veckor eller månader i taget i det fria, observerandes och skissandes det valda motivet i vattenfärg eller på sin iPad. Först i ett senare stadium flyttar arbetet in i Soles studio där motivet tolkas på duken. Sällan genererar ett motiv endast en målning, utan oftast skapas en hel serie baserad på en skiss.

“Nature is fascinating to me, especially in extreme circumstances, storms etc. In painting I feel very strongly that energy must be met with energy. By this I mean big seas and powerful subject matter benefits from energetic, physical and confident painting which usually includes allowing the paint to have its own way, without using a brush.
Dripping, pouring, throwing, lifting, shaking etc all add to these involuntary effects. Through these processes and techniques I hope to capture the power and atmosphere of the environment that I have placed myself into.

I paint what gets my heart beating fast as I know I will put, intuitively, my all into it! Windy rainy stormy days and movement in nature, strong colour contrasts in the sky and in the sea. I quite often pick the subjects that I know my materials and processes compliment well as I know when I start painting I get as inspired by the materials and processes as I do from the subject itself.”

Michael Sole, född 1985, är bosatt och har sin studio i Bournemouth, England.
Under de senaste åren har Sole rönt stora framgångar på den brittiska och internationella konstscenen, då han har deltagit i flera utställningar och mässor både runt om i England samt i Frankrike, USA, Hong Kong och Singapore. Sole håller vinnande samt finalisttitlar från flertalet prestigefyllda utmärkelser såsom the Global Art Awards, National Open Art Award, Cill Railag residency award och Dorset Landscape Painter of the Year 2017, Sherfield Open Exhibitions 2016, ‘The Arts Club Charitable Trust Award’ från the Royal Society of Marine Artists’ årliga utställning 2013 och ‘Young Artist of the Year’ från the Royal Society of Marine Artists 2010 och 2009.
Sole påbörjade sin konstnärsbana med ett stipendium på Blundell’s i Devon, varefter han gick vidare till Wimbledon College i London där han tog en BA i Fine Arts.

Under 2018 spenderade Sole ett år resande genom Sydamerika, där han inhämtade ny inspiration till sitt arbete. Sedan början på detta år är han tillbaka i Bournemouth, återigen skapandes i sin nya studio.

Utöver att vara en passionerad och briljant konstnär är Sole även en stark förespråkare och förkämpe för våra världshav, och Lindberg-on-Sea Art Gallery är stolt att exklusivt presentera – för första gången på den Skandinaviska konstmarknaden – Michael Sole tillsammans med hans visionära konstverk; en perfekt matchning med Lindberg-on-Sea Art Gallerys koncept om Medveten Maritim Konst.

Konstverk