Ralf Arzt

Biografi


“Ambitionen med mitt skapande är att få en känsla av modern fotokonst i mitt måleri och på så sätt kombinera det bästa ur dessa två världar. Fotografiets förmåga att fånga själen och utstrålningen i ett speciellt unikt ögonblick, måleriet med sin yta, finish och känsla av exklusivitet som fotografiet inte förmår att ge.”

Ralf Arzts inspiration är främst modernt konstfotografi, där han rör sig i gränslandet mellan oljemåleri och fotografi för att hitta sitt eget konstnärliga uttryck. Hans målsättning är inte att skapa ett fotorealistiskt måleri, utan ett bildspråk som tar betrak­taren bortom fotografiets värld.
Arzt arbetar främst figurativt men även med storslagna havslandskap som motiv, vilka han skapar både som moderna grafiska prints likväl som traditionella oljemålningar på duk.
I detta skapande skiljer sig Arzts metod däremot från det mer sedvanliga tillvägagångsättet där en konstnärs prints oftast består av reproduktioner från förlagan i olja eller akvarell.
Arzt börjar med det grafiska verket, han använder sig av de senaste teknikerna inom digital printteknologi för att, med digitala verktyg, manuellt bygga upp de filer som sedan blir grunden för hans verk;

”Jag skapar alltid mina grafiska verk som original, aldrig som reproduktioner av mina originalverk.
De moderna digitala teknologier som jag använder tillåter mig att skapa realistiska grafiska konstverk. Utan den stora mångfald av färger och nyanser som dessa tekniker erbjuder skulle det inte vara möjligt att uppnå dessa resultat, samtidigt vore det omöjligt att skapa dessa verk som litografier eller andra mer traditionella trycktekniker.”

Arbetet med den digitala förlagan är en mycket tidskrävande process och skiljer sig inte markant från hur en originallitografi skapas, även om tekniken är annorlunda. Kvalitén och hållbarheten är även mycket hög för denna grafiska teknik som benämns pigment prints. Verken klassas verken som originalgrafisk konst av internationella handelsförbund, marknadsledande konsthandlare, museer och auktionshus, vilket är av stor vikt för Arzt, inte minst för konstverkets värde men främst för att arbetsmetoden ligger i linje med branschorganisationers krav för att verken skall få klassificeras som originalgrafiska konstverk.
Något som även tilltalar Arzt med den digitala processen, utöver det enastående resultat som de moderna teknikerna möjliggör, är att denna konstform i allra högsta grad är samtida;

”Det som tilltalar och inspirerar mig är det faktum att tidigare generationers konstnärer inte haft tillgång till dessa tekniker. Detta betyder att, trots århundraden av konstnärligt skapande, har jag haft möjligheten att skapa grafiska konstverk som är unika för min tid.”

Detta högmoderna skapande ställer sig i stor kontrast med Arzt andra kreativa process i vilken han, med sina grafiska prints som förlagor, återskapar sina motiv som oljemålningar med klassiska och traditionella måleritekniker som har sitt ursprung inom den antika konsten.
För att återskapa känslan av fotografiskt realistiska motiv i sina oljemålningar använder Arzt återigen avancerade och tidskrävande tekniker där han bygger upp motivet i flera tunna lager och utan spår av penseldrag. Oljemålningarnas finish och detaljer samt djup och lyster framhävs genom shumring och traditionell glazing-teknik, vilka båda kräver lång erfarenhet och skicklighet för att behärska på den nivå och med den kvalité som hos Arzts målningar.
Arzts arbeten är realistiska men i varierande grad avskalade.
Främst hans ’Nudes’ är avskalade till en grad där endast det nödvändiga kvarstår för att bibehålla ett realistiskt uttrycksätt.
Med sina stora kunskaper inom mänsklig anatomi i kombination med hans unika målningstekniker skapar Arzt finstämt måleri med skönhet och perfekta balans, tekniskt avancerade men så okomplicerade i sitt uttrycksätt, vilka inger ett lugn som sällan återfinns i moderna konstverk.

Ralf Arzt, född i Stockholm, visade tidigt intresse för konst och började måla redan i tidiga tonåren. Han började sin konstnärskarriär som autodidakt, men påbörjade 1996-1997 studier i Frankrike under Beaux Arts läraren Christian Geai.
Arzt har sedan 1998 samarbetat med internationella Opera Gallery, och sedan 2012 representeras han av Albemarle Gallery i London samt sedan 2010 av Mollbrinks konst i Sverige.
Genom sina samarbeten har Arzt medverkat och representerats på flertalet grupp- och soloutställningar samt anrika konstmässor runt om i Sverige och världen.

Konstverk