Christian Poignant

Biografi


Med naturen som utgångspunkt och en stark förankring till vatten, hav och kust skapar Christian Poignant sina verk i gränslandet mellan det abstrakta och det figurativa.
Verken består ofta av formelement där möten och speglingar, ljus, luft och kontraster får stor betydelse.
Konstnärens uppväxtår i den svenska skärgården har präglats av skärgårdens yrkesfolk, fiske och båtar, klippor och hällar och har gjort stora avtryck i konstnärens medvetande.
Inspirationen till sina verk hämtar Poignant under sina långa kajakturer längs den svenska ostkusten;

”Paddlingen ger en direkthet och närhet till hav, vatten och natur och en utsatthet för olika väder med plötsliga förändringar.
Här hittar jag de färger och former som jag använder mig av i måleriet. Släta hällar, sprickor och mellanrum i klippan, regnvatten med illgröna alger, fågelspillning och intensivt gula lavar på hällarna etsar sig i minnet. Och vädret, molnen, speglingarna, ombytligheten.”

I sin ateljé låter Poignant målningarna växa fram i en dynamisk process där kajakutflykternas minnesbilder och visioner växlas med arbetets förlopp och där en målning ständigt kan ta sig nya vägar.
Underlaget som Poignant oftast använder till sina oljemålningar är pannå vars fasta och släta yta, genom skrapning och bearbetning, möjliggör nya vägar framåt när underliggande lager av färg exponeras.

”Jag arbetar alltid på ett stort antal målningar samtidigt som ibland kan bli liggande för att ’mogna’ innan de åter hamnar i processens centrum.”

Christian Poignant, född 1955, är bosatt i Stockholm där han har sin ateljé.
Skapandet sker även i Rosenfors stationshus i Småland, där Poignant tillsammans med sin hustru konstnären Gunilla Poignant har gjort om den gamla vänthallen och biljettexpeditionen till sommarateljéer.
Under slutet av 1970- och under 1980-talen tog Poignant sina konststudier vid Gerleborgsskolan och Konstfack i Stockholm.
Sedan mitten på 1980-talet har Poignant medverkat i ett stort antal både solo- och samlingsutställningar runt om i Sverige och även deltagit i konstmässor som ’Stockholm Art Fair’ och ’Affordable Art Fair Stockholm’.
Poignants verk finns representerade hos Statens Konstråd, Stockholms Kommun, Stockholms Landsting, Uppsala Kommun, Kalmar Kommun, med flera, och 2008 genomförde han ett offentligt uppdrag för Danderyds sjukhus.
2011 mottog Poignant (bland andra stipendier genom åren) Ålands Landskaps Regerings Vistelsestipendium på Källskär vilket möjliggjorde en för konstnären oerhört inspirerande två veckors vistelse i södra Kökars skärgård.

Konstverk