Sydöstra östersjön sydost tre till sju på förmiddagen vridande till omkring sydväst

Olja på pannå
27x30 cm

5 500 SEK

Jag är intresserad av Sydöstra östersjön sydost tre till sju på förmiddagen vridande till omkring sydväst

Fler verk av Christian Poignant