Mot ny destination

Till konstverken

”Jag älskar djur och natur och de finns ofta med i mina målningar, med mycket fantasi och komiska uttryck.
När jag var ung och konsten och måleriet kom in i mitt liv skulle jag aldrig måla fåglar.
..Man ska aldrig säga aldrig..”

Under september månad presenterar Lindberg-on-Sea Art Gallery separatutställningen ’Mot ny destination’ av småländska konstnären Vivianne Otsa.
En separatutställning där Vivianne med sina pointillistiska målningar vill skapa en balans mellan humor och allvar – en hyllning till livet som inte ska bestå av antingen det ena eller andra utan som måste få innehålla både och.

I utställningens ena vågskål finns konstnärens målningar där flykten över havet står i fokus;

”Båtarna med människor – oftast familjer – på flykt från krig till något bättre, en framtid, en dröm om fred och frihet.
Fokus ligger på barnen i båten som håller i sina nallar som betyder så mycket för dem. Flickan håller sin nalle överbord. Kommer hon att tappa den eller håller hon den fast?”

Inspirationen bakom dessa målningar kommer från konstnärens egen bakgrund, då hennes far under tonåren 1944 flydde med sin far och mor från Estland.
Vivianne skapar målningarna som minne till sin far och till alla de som flydde under andra världskriget – både de som kom i hamn och de som aldrig nådde fram.

I den andra vågskålen finns Viviannes målningar där olika djurgestalter, ofta fåglar med en komisk tvist, möter betraktaren;

”Idén till målningen fick jag när jag satt på tåget till Göteborg. I hörlurarna ljöd låten ’Going loco in Acapulco’ med The Four Tops.
Jag såg genast framför mig hägrarna som går loco in Acapulco…”

I dessa lättsamma målningar har hägern länge haft en central roll, som med sin betydelse av förnyelse, pånyttfödelse, feminin energi, budbärare av nya tider och sitt lite lustiga uttryck, har ett stort inflytande på konstnären, vilket hon betonar i målningen ’Manhattan’; ”Hade frihetsgudinnan varit en fågel hade hon varit en häger.”

På senare tid har även skärfläckan intagit Viviannes måleriscen, ett minne från konstnärens barndomssomrar hos moderns släkt på Gotland och resor till Fårö.
Gemensamt för fåglarna är att de aldrig avbildas perfekt, utan alltid på konstnärens ”eget vis”, där inspirationen från Pablo Picassos kubistiska målningar framträder;

”Picasso var en av mina första inspirationskällor och när jag fyllde 10 år fick jag en tjock Picassobok av min far.”

Trots kontrasterna mellan målningarna finns det mer än en röd tråd som går genom utställningen och sammankopplar Viviannes verk.
Dels utställningens titel; ’Mot ny destination’, som med sin duala innebörd, både relaterat till människornas resa över havet sökandes ett nytt liv, samt till fåglarnas flytt som sker varje år.
Dels Glädjen, där den oförbehållsamma glädjen i konstnärens fågel- och djurmotiv kontrasterar mot de mer stämningsfulla flyktscenerna.
Även i dessa gripande flyktmotiv lyckas konstnären förmedla en stark känsla av hopp då familjerna seglar mot nya mål;

”Det är en stor kontrast i konsten.
De mer allvarliga, med flykten i åtanke, har ändå ett hopp och en ljus framtid där man hoppas möta båtarna och människorna i dem.
Konsten i utställningen har en balans mellan humor och allvar.”

Läs mer om Vivianne Otsa och se hennes konstverk

2022-09-03T02:00:00+02:00 - 2022-10-01T02:00:00+02:00