Resa i väglöst land - Photographs of North Western and North Central Nepal by Toby Maudsley

Från Lördag 14 – Lördag 21 september har Lindberg-on-Sea Art Gallery beslutat att ta ett långt kliv upp ur Världshaven till de avlägsna distrikten Humla och Dhading i Himalaya. För ett mycket exklusivt event kommer vi att dela vårt utställningsrum med fotograf Toby Maudsley och Föreningen för Gatubarn i Nepal i syfte att bidra till det viktiga humanitära arbete Föreningen för Gatubarn i Nepal genomför för att hjälpa flickor och pojkar i Nepal till ett bättre liv.

Under utställningen presenteras femton fotografier tagna av Toby Maudsley under sina resor till några av de mest otillgängliga distrikten i Nepal.
Genom Maudsley’s kameralins får vi, som åskådare, möjlighet att bekanta oss med Thamsek Lama (stående på sitt tak 4 300 meter över havet, framför den svindlande utsikten över Mount Sipal, 7 030 meter över havet) och andra invånare från de avlägsna bergsbyarna i nordvästra distriktet Humla och nordcentrala distriktet Dhading. Människor som lever och arbetar i ett av naturens mer extrema element.

Toby Maudsley innehar en Master från UAL, University of the Arts London, och arbetar i dag som frilansfotograf och konstnär. Maudsley’s fokusområden ligger inom Postkolonialismen, med särskild inriktning på den före detta brittiska kolonialöstern. Maudsley arbetar med arkivrekonstruktion samt -installation och har nyligen börjat inkludera sina egna fotografier:

“The work shown here is part of an ongoing documentation intended to juxtapose his own work with that of 19th century pioneering photographers who were contemporaneous with the dominant Eurocentric views of the world at a time when photography was just emerging as a science. Britain particularly, as a colonial power, was concerned with the subjugation of the East and the Himalaya and the attempt to contain the landscape within acceptable European norms. In the 19thcentury this meant the portrayal of the people and landscape in a picturesque form which denied their agency as opposed to the untameable and formidable sublime. It is the indigenous people and landscape in these photographs which here has agency.”

Läs mer om Toby Maudsley

För den fantastiska möjligheten att vara med och bidra, kom till Lindberg-on-Sea Art Gallery på Rörstrandsgatan lördagen 14 - söndagen den 15 september och köp ett fotografi för att hjälpa Föreningen för Gatubarn i Nepal att nå sitt årsmål för 2019 på 1,8 miljoner kronor (uppnått hittills i år: 1,2 miljoner kronor).


Fotografierna:

Thamsek Lama
Dashain Festival Swing
Pon Dhakpa Lama with his Prayer Wheel
Borang Landscape, before the Storm
Flour Mill between Jhalang and Borang
Choezem Lama at her Window
Dolma Lama’s Daughter, persuaded into Traditional Dress by her Mother
Baigrong and Prekta Tamang
Boys Playing
Grasscutter
Old Lady
Ngudup Zangmo
The Chala Pass
Newar Woman and Tamang Man
Shahi Thakuri Women

Personerna på fotografierna från distriktet Humla tillhör huvudsakligen – på bilderna från de högre altituderna – etniska tibetaner, och – från de lägre delarna av dalen närmare Simikot Hindu – av subkastsystemet Thakuri. Personerna i fotografierna från distriktet Dhahing tillhör huvudsakligen kastsystemen Tamang och Newar.

Humla är beläget högt upp i Himalaya, i Karnalizonen i nordvästra Nepal, angränsande till Autonoma regionen Tibet i Folkrepubliken Kina.
Regionen anses vara en av de mest avlägsna och isolerade regionerna i Nepal vilken endast nås via gångvägar eller med mindre flyg som oregelbundet landar i distriktets huvudort Simikot. Den genomsnittliga altituden är omkring 3 000 meter över havet och regionen är med detta den högst belägna i Nepal, de flesta byarna belägna på en altitud omkring 3 000 - 5 000 meter över havet.

Dhading är en av de sjuttiofem distrikt i Nepal som ligger i Bagmatizonen, provins nummer tre av fem ‘Central Development Regions’ i Nepal, beläget i nordcentrala Nepal – nära Autonoma regionen Tibet i Folkrepubliken Kina – med Dhading Besi som huvudort.
Trots att den 17 mil långa Prithvi-motorvägen mellan Katmandu och Pokhara löper rakt igenom Dhadings södra regioner ligger många av distriktets byar fortfarande avskurna från vägnätet och är därmed mycket otillgängliga.

Humla och Dhading är två av de mest underutvecklade regionerna i Nepal där endast ett sjukhus och ett fåtal gymnasieskolor ska täcka hela Humlaregionens behov (ca 5 655 kv/km med en befolkning på omkring 50 000 (2011)). De flesta byar har varken tillgång till elektricitet, kommunikativ infrastruktur (såsom telefoner, mobiltelefoner eller internet), rent dricksvatten eller ordentlig sjukvård. Klimatet är hårt och de stränga vintrarna kan lämna delar av distrikten snöklädda upp till fyra månader om året.

Föreningen för Gatubarn i Nepal grundades 2010 av Eva Holmberg.
Det är en ideell förening, vilket innebär att hela intäkten från ett fotografi går till barnen i Nepal, uppdelat mellan de fem distrikt som föreningen är verksam i.
Utöver de barnhem som Föreningen för Gatubarn i Nepal ansvarar för, av vilka flickhemmet i Gokarna och småbarnshemmet i Kathmandu utgör två, ger föreningen även ekonomiskt stöd för skolutgifter och hälsovård till barn som bor hos en anhörig, delar ut säckar med ris och linser i slumområdena runt omkring Kathmandu, samt hjälper unga kvinnor att utbilda sig till barnmorskor.
Barnmorskor utgör en relativt liten yrkesgrupp i dagens Nepal och närmare 80% av alla barn i landet föds utan sjukvårdskunnig personal med resultatet att mödradödligheten är hög i Nepal.
Genom att utbilda fler barnmorskor kan denna dödlighet långsiktigt minskas, och detta ingår i Föreningen för Gatubarn i Nepals biståndsmetodik; att finna ett arbetssätt ör människor att hjälpa sig själva genom förse dem med utbildning.
Fokus för Föreningen för Gatubarn i Nepal är korta projekt som ger familjerna lång verkningsgrad genom att kunna försörja sig själva och ge sina barn en framtid.

Läs mer om Föreningen för Gatubarn i Nepal
Följ Föreningen för Gatubarn i NepalFacebook och Instagram

Lindberg-on-Sea Art Gallery är stolt att upplåta sitt utställningsrum åt detta fantastiska event som går hand i hand med vår grundfilosofi om en hållbar framtid genom Medveten Maritim Konst (även om motiven denna gång fångats ca 3 000 meter över havet).

2019-09-14T00:00:00.000+00:00 - 2019-09-21T02:00:00+02:00