Involuntaryism & Pneumatic shaping: Michael Sole & Emanuele Scoppola

Lindberg-on-Sea Art Gallery är stolt att presentera sin premiärutställning Invountaryism & Pneumatic shaping: Michael Sole och Emanuele Scoppola. Utställningen består av konstverk från två inspirerande konstnärer; brittiska målaren Michael Sole och italienska keramikern Emanuele Scoppola.

Involuntaryism
Genom att tillåta färgens egenskaper och tyngdkraften att skapa oljemålningen, strävar Michael Sole att uppnå ett tillstånd av oavsiktliga avtryck; ‘involuntary mark making’, i sitt arbete, där hela idén består i att låta färgen leva sitt eget liv, och skapa målningen med konstnären endast marionetterande färgen för att förstärka färgens egenskaper.
Som intresserad av naturen och omvärderingen av dess målartraditioner, utforskar Sole måleri som en process där han använder sig av den fria naturen som ämne och motiv. För att inhämta inspiration placerar sig Sole i den omgivning han målar under veckor eller månader, vilket gör det möjligt för honom att sedan ta med sig tankar, idéer och även den fysiska närvaron av landskapen tillbaka till sin studio i Bournemouth och till sina canvasdukar.

I sin Morning series strävar Sole efter att förändra akrylfärgens framtoning då denna serie rör ämnena färg, trankilitet och färg.
Havsskummet i Soles målningar är vanligtvis helt vitt men Sole vill i dessa målningar få fram en mörkare färgton i havsskummet än det omgivande havet, samtidigt som det ska återge skymningens och framför allt gryningens svalka:

”Effekten av att havsskummet har är mörkare än havet omkring det gav mig en ny bana att följa då jag kände mig otroligt nöjd med resultatet.
Det skänkte mig något att verkligen bli exalterad för och hugga tänderna i.
Beträffande trankiliteten så är detta min bästa stund på dygnet, innan världen kommer igång, känner jag mig fridfull av att se dessa färger, det reflekterande ljuset en stilla morgon på stranden.
Majoriteten av mina målningar är inte stilla och det var en lättnad för mig att känna mig lika exalterad av ett lugnt motiv som av ett stormigt, energiskt motiv.
Dessa målningar är nästa steg i min utveckling som konstnär och jag älskar att måla dem och söka efter inspirationen till dem.”
Läs mer om Michael Sole

Pneumatic shaping
Emanuele Scoppolas keramikarbeten innebär en pneumatisk shaping, i vilken konstnären skapar en sluten skulpturform och sedan arbetar med denna slutna skulpturs inre lufttryck innan den åter öppnas upp och får sin slutliga form.
Merparten av Scoppolas arbete äger rum i hans studio i Rom där han arbetar med olika lertyper och lerblandningar för att uppnå olika former och strukturer i sina skulpturer.

Arafisk, liksom Foílosofisk och Weekend Spare Whale, är byggd av ler-rullar, lindade och sedan modifierade för att få skapa skulpturkroppen:

”Arafiskrepresenterar ett sökande av ett tillstånd mellan flexibiliteten i livet – som i en fiskstjärt – och stelheten hos människans producerade objekt – som en åra.”

De Joniska Majolikorna är tillverkade i en press för att få fram de tubliknande formerna:

”Jonisk majolica kommer från en barndomsföreställning att fiskar i det Joniska havet är joniska former, som klassiska pelare med sina spiraler.”
Läs mer om Emanuele Scoppola

2019-06-15T01:00:00.000+00:00 - 2019-07-13T01:00:00.000+00:00