DONATIONER

Varje år donerar Lindberg-on-Sea Art Gallery en del av försäljningsintäkterna till organisationer som arbetar med bevarandet av Våra Världshav och dess marina liv - Vi kallar detta Medveten Maritim Konst

2021

Årets donationer går delvis till projekten som The Ocean Cleanup arbetar med och delvis till en mer lokal aktör, vilken ännu inte valts – mer information kommer att finnas på Lindberg-on-Sea’s webb under början på 2022.

2020

Stort Tack till Alla Er som har möjliggjort donationerna för 2020
Nu hoppas vi på ännu bättre utfall för 2021