Bottenhavet Norra Kvarken och Bottenviken syd eller sydväst fyra till sju

Olja på pannå
54x60 cm

12 000 SEK

Jag är intresserad av Bottenhavet Norra Kvarken och Bottenviken syd eller sydväst fyra till sju

Fler verk av Christian Poignant