Donationer 2020

**Stort Tack till Alla Er som har möjliggjort donationerna för 2020

Nu hoppas vi på ännu bättre utfall för 2021!**