Donationer för 2020

Stort Tack till Alla Ni som har möjliggjort donationerna för 2020
Nu hoppas vi på ännu bättre utfall för 2021!